Обрасци

 Образац  Опис / Напомена
 Пријава штете од последица несрећног случаја  За чланове ССО - ССФ
 Осигурање ДДОР - образац приговора  Приговор за обрачун накнаде из осигурања
 Допунско осигурање ДДОР - пријава осигураног случаја
 
   
 ОЗАРЈЕ ССО И ССФ-ПЕНЗИЈА/РОЂЕЊЕ
 За чланове ССО - ССФ
 ЗАХТЕВ ЗА ПОЗАЈМИЦУ-КРЕДИТ  Одштампајте само страницу са називом Клинике где радите
 ЗАХТЕВ ЗА МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ  Одштампајте само страницу са називом Клинике где радите
САГЛАСНОСТ-ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО  
 ПРИСТУПНИЦА 2023. ЈСО УКЦС  
UKCS MOLBA - ROĐENJE DETETA  
UKCS MOLBA - SMRT ČLANA PORODICE  
UKCS MOLBA - SMRT ZAPOSLENOG  
UKCS MOLBA - DUŽA I TEŽA BOLEST  

 

Напомена: За преглед и штампање преузетих образаца потребан вам је читач .pdf датотека попут Adobe reader-a.

Ви сте овде: ЈСО Обрасци