Делегати ЈСО

Pasterova 2       pib - 102260526        mat.br.- 1779078


 

ПРEДСEДНИШTВO

  1. Oбрeнoвић Рaдмилa                         6. Ђурић Момир
  2. Вуjaклиja Прeдрaг                             7. 
  3. Кoругић Нeнaд                                   8. Радаковић Весна
  4. Mихaилoвић Mилoмир                      9 . 
  5. Joвaнoвић Брaнкa                        

Опширније: Делегати ЈСО

Надзорни одбор

У изради...

-Филиповић Јасмина-(финансијска служба-тел:)                          

-Јовановић Светлана-(финансијска служба-тел:)                         

-Пајић Славица-(ендокрина,поликлиника-тел:)                             

ОСТВАРИТЕ СВОЈА ПРАВА

                                                                КРЕДИТ-ПОЗАЈМИЦА

                                               12 000,00 ИЛИ 18 000,00 ДИН НАШЕСТ МЕСЕЧНИХ РАТА


                                                               МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА ЧЛАНА ЈСО КЦС   СМРТ РОДИТЕЉА ЧЛАНА ЈСО КЦС       

БОЛОВАЊЕ ЧЛАНА ЈСО КЦС ДУЖЕ
ОД ТРИ МЕСЕЦА НЕПРЕКИДНО

      СМРТ БРАЧНОГ ДРУГА ИЛИ ДЕТЕТА
ЧЛАНА ЈСО КЦС
 
ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА ЧЛАНА ЈСО КЦС   СМРТ ЧЛАНА ЈСО КЦС  
НАБАВКА ПОМАГАЛА ЧЛАНА ЈСО КЦС   РОС-ГОС  
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ЧЛАНА ЈСО КЦС   ДРУГО  

Опширније: ОСТВАРИТЕ СВОЈА ПРАВА

Чланови републичког одбора

р.бр. име и    презиме клиника функција

 

1 Радмила Обреновић      
   Ненад Коругић      
   Михаиловић Миломир      

У изради....

 

Ви сте овде: ЈСО О нама